ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.ke
KES1500.00/-
1 سال
N/A
KES1500.00/-
1 سال
.ac.ke
KES1500.00/-
1 سال
N/A
KES1590.00/-
1 سال
.mobi.ke
KES1500.00/-
1 سال
N/A
KES1590.00/-
1 سال
.sc.ke
KES1500.00/-
1 سال
N/A
KES1590.00/-
1 سال
.info.ke
KES1500.00/-
1 سال
N/A
KES1590.00/-
1 سال
.or.ke
KES1500.00/-
1 سال
N/A
KES1590.00/-
1 سال
.ne.ke
KES1500.00/-
1 سال
N/A
KES1590.00/-
1 سال
.me.ke
KES350.00/-
1 سال
N/A
KES1590.00/-
1 سال
.go.ke
KES8500.00/-
1 سال
N/A
KES8500.00/-
1 سال
.com
KES1200.00/-
1 سال
N/A
KES1500.00/-
1 سال
.org
KES1000.00/-
1 سال
N/A
KES1500.00/-
1 سال
.net
KES1200.00/-
1 سال
N/A
KES1650.00/-
1 سال
.io

سال
N/A
N/A
.co

سال
N/A
N/A
.ai

سال
N/A
N/A
.dev
KES1600.00/-
1 سال
N/A
KES1800.00/-
1 سال
.app
KES1600.00/-
1 سال
N/A
KES1800.00/-
1 سال
.me
KES700.00/-
1 سال
N/A
KES2500.00/-
1 سال
.website
KES250.00/-
1 سال
N/A
KES1000.00/-
1 سال
.info
KES450.00/-
1 سال
N/A
KES1600.00/-
1 سال
.blog
KES1499.00/-
1 سال
N/A
KES1499.00/-
1 سال
.network
KES1499.00/-
1 سال
N/A
KES1499.00/-
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains